• Banner

Revolade (altrombopag Olamine)

 

רבולייד מכילה אלטרומבופאג ,אשר שייך לקבוצת תרופות הקרויות אגונסטיות לקולטן לתרומבופואטין.

אלטרומבופאג משמש כדי להגביר את ייצור טסיות הדם במח העצם, במחלות כמו טרומבוציטופניה או אנמיה אפלסטית קשה. 

ITP (טרומביציטופניה אימונית) בתקופת הקורונה:

 

האם יש צורך בשינוי הטיפול הניתן לחולי ITP בצל פנדיימת ה- Covid-19?

 

הורידו את המסמך וקראו מידע שנאסף עד כה בנוגע לטיפול בחולי ITP בזמן הקורונה. 

;

 

 

הורידו את המסמך >>

 

 

 

 

 

 

אילו מזונות מותר לאכולבתקופת הטיפול ברבולייד? 
בדקו מהם המינונים המומלצים ומהן ההנחיות לנטילת התרופה.
בשנת 2020נבדקו השפעות חומרים הפעילים בתרופות על חולי ITP.
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers